Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku

OSiR

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LUBSKU

uL. Bohaterów 3 d

68-300 LUBSKO
tel. 068 372-21-21
fax 068 372-21-31
e-m@il: osir@lubsko.pl
Budynek